Trong thời gian vừa qua, DEAR đã nhận được rất nhiều email gửi về, bày tỏ ý muốn trở thành cộng tác viên viết bài cho DEAR. Chúng tôi rất vui vì điều này thể hiện rằng: tình yêu của các bạn dành cho DEAR không chỉ dừng lại ở việc vào xem hàng ngày mà các bạn còn muốn cùng chúng tôi xây dựng cho DEAR ngày càng phát triển.

Hãy cho chúng tôi xem tác phẩm của chính bạn. Đó là những bài viết, nhật ký, tâm sự, lời văn… mang tên các bạn. Đừng ngần ngại vì mình còn chưa có kinh nghiệm, chỉ cần có ý nghĩa tốt đẹp, chúng tôi sẵn sàng trao đổi để các bạn hoàn thiện nó.